Rättelse: Dome Energy tillhandahåller uppdatering avseende produktionssiffror för januari 2019

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com/) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) tillhandahåller uppdatering avseende produktionen under januari 2019, vilket visar en daglig produktion av 813 BOE per dag, före royalties.

Paul Morch, CEO: “Vår produktion under januari landade på 813 BOE par dag, vilket är något lägre än vi förväntat oss. Detta kan förklaras av dåliga väderförhållanden. Färdigställandet av våra nya brunnar har försenats till slutet av februari och början av mars. Dome kommer sänka sina kostnader genom att invänta bättre väderförhållanden. De sämre väderförhållanden påverkar även produktionen och kommer troligen ha viss påverkan även mot mitten eller slutet av februari då förhållandena förväntas förbättras.

Vi förväntar oss att i tillkännage färdigställandet av vår första brunn tillsammans med vår lokala samarbetspartner i uppdateringen för mars månad samt dess första produktionsrapport under april månads uppdatering. Tack vare ett lyckat samarbete och industrins framgång på detta område, så förbereder sig Dome för utvecklandet av 15 stycken 100% ägda brunnar.

Under januari var produktionen av olja 12.812 BOE, vilket är en minskning med 13% jämfört med december. Produktionen av Gas/NGL var 12.391 BOE, det är en minskning med 6%. Den totala produktionen under januari var 25.203 BOE, vilket är en minskning med 10% jämfört med december. Under januari månad bestod 51% av all produktion av olja.

Produktionssiffrorna presenteras som WI ”Working Interest, dvs beräknad produktion, före skatt och royalties. Siffrorna exkluderar avyttrade tillgångar. Vissa periodiseringar har gjorts baserat på sena intäktsredovisningar från s.k. ”non-operated” tillgångar

Siffrorna är inte reviderade eller konsoliderade med Dome Energy AB.

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 februari 2019 kl. 10:00 CET.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, [email protected] är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.