MATS GABRIELSSON AVGÅR SOM STYRELSELEDAMOT

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) informerar härmed om att Mats Gabrielsson avgår som styrelseledamot.

Vi beklagar att Mats med sin gedigna erfarenhet lämnar styrelsen och tackar honom för hans bidrag under åren.

Styrelsen består nu av styrelsordförande Håkan Gustafsson styrelseledamöterna Paul Morch, Knut Pousette and Petter Hagland. Styrelsen kommer inte söka ersättare för Mats.
  

Håkan Gustafsson Paul Morch
Chairman of the Board                  CEO

   
För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 mars 2019 kl. 16:00 CET.
  

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, [email protected] är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.