Dome Energy uppdaterar produktionssiffror för september till december 2019

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) uppdaterar produktionen för september till december 2019. Produktionen visar en daglig produktion av 626, 642, 630 och 664 BOEPD.

Paul Morch, CEO: “Vi är stolta över att få förmedla våra produktionssiffror för september till december 2019. Produktionen har förblivit relativt oförändrad under denna period av låga investeringar och vi är fortfarande nöjda med den långsiktiga prestandan i våra brunnar i Illinois Basin.”

Verksamheten I Illinois Basin är fortsatt fokuserad på att upprätthålla den befintliga produktionen med hjälp av endast smärre underhållsåtgärder. Dome fortsätter med utvärderingen av potentiella förvärv av areal och ökning av borrinventarier i omgivningen kring våra fält i närheten av Griffin, IN.

Dome ämnar färdigställa sin DUC I Illinois Basin under de två kommande månaderna. Dome har dessutom också ett underhållsprogram för att återta i bruk brunnar som är vilande för att kunna öka produktionen.

Enheterna mäts i BOE
Siffrorna exkluderar avyttrade tillgångar
Vissa periodiseringar har gjorts baserat på sena intäktsredovisningar från s.k. ”non-operated” tillgångar
Siffrorna är inte reviderade eller konsoliderade med Dome Energy AB

För mer information vänligen kontakta:
Paul Morch, CEO
Phone: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 january, 2020, 10:00 CEST

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, [email protected]  är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.