Dome Energy uppdaterar produktionssiffror för maj och juni 2019

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) uppdaterar produktionen under maj och juni 2019, vilket visar en daglig produktion av 740 BOEPD respektive 731 BOEPD.

Paul Morch, CEO: “Genomsnittsproduktionen under Q1 2019 uppgick till 762 BOEPD baserat på försäljning och interna periodiseringar. De senaste månadernas produktion visar en minskad produktion med 3% respektive 4,5% jämfört med genomsnittet under Q1. Detta är mestadels hänförligt till en minskad produktion i brunnar som är ”non-operating”. Vi har fått information om pågående underhåll på fyra av våra olje- och gastillgångar i Mississippi.

Dome beräknar att slutföra borrningarna av de ej färdigställda brunnarna i Illinois Basin under augusti eller september beroende av tillgången på resurser och produktpriser.”
  

Enheterna mäts i BOE
Siffrorna exkluderar avyttrade tillgångar.
Vissa periodiseringar har gjorts baserat på sena intäktsredovisningar från s.k. ”non-operated” tillgångar.
Siffrorna är inte reviderade eller konsoliderade med Dome Energy AB.

För mer information vänligen kontakta:
Paul Morch, CEO
Phone: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]
   

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 juli 2019 kl 13:00 CEST. 
  

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, [email protected] är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.