Dome Energy uppdaterar produktionssiffror 5 maj

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) uppdaterar produktionen för januari till mars 2020. Produktionen visar en daglig produktion av 555, 583 respektive 437 BOEPD.

Paul Morch, CEO: “Vi är glada att kunna visa att vi har behållit en betydande del av vår produktion även efter försäljningen av våra tillgångar i Illionis Basin då vi också blivit skuldfria. Produktionen är något lägre i början av året på grund av driftutmaningar under vintermånaderna vilket resulterat i en försening i mobiliseringen av serviceriggar för att reparera de nödvändiga brunnarna. När priserna återhämtar sig kommer Dome Energy fokusera på att återuppta produktionen och påbörja översynen av sin kärnverksamhet av brunnarna i Texas. Produktionen för mars beräknas efter avdrag för vår avyttring av tillgången i Illinois Basin.”

Enheterna mäts i BOE
Siffrorna exkluderar avyttrade tillgångar
Vissa periodiseringar har gjorts baserat på sena intäktsredovisningar från s.k. ”non-operated” tillgångar

 
För mer information vänligen kontakta:
Paul Morch, CEO
Phone: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]

 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 maj, 2020, 14:00 CEST
 
Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, [email protected]  är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.