Dome Energy uppdaterar information om pågående process för förvärv av First Hotels

Styrelsen har det stora nöjet att kunna meddela att processen nu verkar gå mot sitt fullbordande. Förvärvsavtalet mellan Dome Energy och ägarna till First Hotels International AS beräknas kunna undertecknas under nästa vecka, endast villkorat av godkännande av Nasdaq First North, dispens från Aktiemarknadsnämnden och godkännande av en extra bolagsstämma. Bolaget kommer att pressmeddela när förvärvsavtalet skrivs under i samband med att Bolagsbeskrivning lämnas in till Nasdaq för granskning.

I början av januari har ALM Investments AS övertagit de 37,5% av aktierna i First Hotels som den tidigare ägaren Host Hoteleiendom AS ägde och därmed blivit 100% ägare av First Hotels. ALM Investments AS ägs som förut meddelats till lika delar av Middelborg Invest AS, Daimyo AS och Eie Utvikling AS, alla privatägda bolag hemmahörande i Oslo.

”Vi är glada över att denna intressanta affär nu verkar gå i hamn. Med en dedikerad huvudägare öppnas möjligheterna för ett nytt spännande bolag på börsen och för expansion och nya affärer.”

Håkan Gustafsson, styrelseordförande

För mer information vänligen kontakta:
Håkan Gustafsson, styrelseordförande
Tel: +46702600035
E-mail: [email protected] ([email protected])

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende bolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Stockholm.  För mer information besök www.domeenergy.com .