Dome Energy tillkännager att säkringsvinster har realiserats på ca 1 MUSD i november 2018

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) tillkännager att säkringsvinster har realiserats på ca 1 MUSD i november 2018.

Paul Mørch, CEO/VD: “Under oktober månad sålde vi kontrakt avseende 76 000 fat olja till ca 71 dollar per fat med leverans under 2019. Den nyligen oförutsedda oljepris-nedgången har gett oss en möjlighet till kortfristiga vinster och vi bestämde oss för att sälja dessa derivat nu. Vinsten kommer att påverka resultatet för vårt fjärde kvartal. Gaspriserna har ökat nästan 50% på sista tiden, vilket är till nivåer som inte setts på länge. Vi har lagt till derivat för att säkra delar av vår försäljning på dessa nivåer till och med mars månad 2019.”

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, CEO/VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 november 2018 kl. 14:00 CET.
 
Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.