Dome Energy tillhandahåller uppdatering avseende produktionssiffror för november och december 2018

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) tillhandahåller uppdatering avseende produktionen under november och december 2018, vilket visar en daglig produktion av 773 BOE respektive 900 BOE per dag, före royalties.

Paul Morch, CEO: “vi är glada över att få förmedla våra produktionssiffror för november och december. Under november hade vi en genomsnittlig produktion av 773 BOE per dag. Vi såg en kraftig ökning under december med en genomsnittlig produktion av 900 BOE per dag.” Den stora ökningen är hänförlig till borrprogrammet för två första brunnarna, som startat upp under hösten.

Glaze 11-15 och Glaze 11-18, de två första brunnarna i det senaste borrprogrammet har färdigställts och är tagna i produktion. Produktionen för brunnarna är 110 BOE per dag och förväntas följa de sedvanliga typkurvorna. Dome har ytterligare två brunnar som förväntas bli färdigställda under slutet av januari. Vi har inte tryckt på att påbörja produktionen ur dessa, då vi såg att oljepriset föll till $40 per fat under december.

Vi försöker samla in all data i tid för pressreleaser, men inser att våra siffror inte blir helt korrekta. Vi har ägarskap i fler är 400 brunnar och där vi inte själva opererar brunnarna har vi cirka 20 olika delägare. De siffror vi har presenterat under 2018 avviker något från de verkliga. Vi ämnar dock fortsätta med denna rapportering och vi önskar att ni har överseende med dessa avvikelser i den data som presenteras.

Under november månad var produktionen av olja 11.434 BOE och under december 14.777 BOE, en ökning 29%. Under november månad var produktionen av Gas/NGL 11.743 BOE och under december 13.120 BOE dvs en ökning med 12%. Den totala produktionen var under november 23.177 BOE och under december 27.896 BOE vilket är en ökning med 20%. Under november var 49% oljeproduktion och under december var motsvarande siffra 53%.

Produktionssiffrorna presenteras som WI ”Working Interest, dvs beräknad produktion, före skatt och royalties. Siffrorna exkluderar avyttrade tillgångar. Vissa periodiseringar har gjorts baserat på sena intäktsredovisningar från s.k. ”non-operated” tillgångar
 

Siffrorna är inte reviderade eller konsoliderade med Dome Energy AB.
  

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]
  
 ([email protected])

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 januari 2019 kl. 10:00 CET.
  

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, [email protected] är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.