Dome Energy tillhandahåller uppdatering avseende produktionssiffror för februari och mars 2019

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com/) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) tillhandahåller uppdatering avseende produktionen under februari och mars 2019, vilket visar en daglig produktion av 747 BOEPD respektive 725 BOEPD, före royalties.
Paul Morch, CEO: “vi är glada över att få förmedla våra produktionssiffror för februari som uppgick till 747 BOEPD och för mars som uppgick till 725 BOEPD. Produktionen är lägre på grund av försäljning av tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten samt en naturlig minskning av produktionen i befintliga brunnar. Dome har stängt ett antal mindre brunnar i Arkansas, Oklahoma och Texas. Produktionen i dessa brunnar var cirka 74 BOEPD och försäljningen av brunnarna minskade våra skulder med mer är $2.2mm tack vare försäljningsintäkt och skuldeftergifter hos långivaren.
Dome förväntar sig att ersätta denna produktion och fortsätta sin tillväxt genom nya borrningar sk grass root drilling i Illinois Basin, färdigställande av 1 DUC i Illinois Basin och genom återtagande av ett antal brunnar i produktion i Texas, Illinois Basin och Wyoming. Vi är nöjda med utfallet av vår första ”non-operated” brunn och kommer presentera en uppdatering av denna nästa månad, efter 45 dagars produktion.
Under februari var oljeproduktionen 11.039 BOE och under mars 10.226 BOE vilket innebär en minskning med 13% respektive 20% jämfört med januarisiffror. Detta är mestadels hänförligt till de tillgångar som nämnts ovan. Gasproduktionen har varit i stort sett oförändrad över månaderna med mindre variationer beroende på att ett visst underhåll genomförs på våra ”non-operated” brunnar. Den totala produktionen var under februari 23.168 BOE och under mars 22.506 BOE. Jämfört med januari innebär detta en minskning av produktionen med 8% respektive 10%.”
Enheterna mäts i BOE
Siffrorna exkluderar avyttrade tillgångar.
Vissa periodiseringar har gjorts baserat på sena intäktsredovisningar från s.k. ”non-operated” tillgångar.
Siffrorna är inte reviderade eller konsoliderade med Dome Energy AB.
För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 april 2019 kl. 15:00 CET.
Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, [email protected] är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.