Dome Energy tillhandahåller produktionssiffror för september 2018

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) tillhandahåller produktionssiffror för september 2018, som visar en produktion på 906 BOE per dag före royalties.

Paul Mørch, CEO/VD: “Våra produktionssiffror för september månad landande på 906 BOE per dag. Vi har justerat periodiseringen något för våra s.k. ”non-operated” tillgångar för att återspegla den senaste produktionshistoriken. Produktionen i Illinois Basin sjunker som förväntat enligt våra typkurvor. Flera brunnar har stängts under perioder på grund av s.k. ”work-over” och modifieringar.

Vi har avslutat vår första brunn i vårt borrprogram och pumpar för närvarande tillbaka vattnet som används under den s.k. fracking-stimuleringen. Topp-produktion förväntas bli 60 till 100 fat per dag och äga rum inom 30 dagar. Vi förväntar oss att slutföra den andra brunnen i vårt program i mitten av november och vi kommer att börja borra den tredje brunnen ungefär vid samma tidpunkt. Fracking-stimuleringen av Matz 11-1 har försenats på grund av brist på rigg-tillgång och kommer att rapporteras nästa månad.

Måndad-år 10-17 11-17 12-17 1-18 2-18 3-18 4-18 5-18 6-18 7-18 8-18 9-18
Månatlig olje- produktion 10 363 14 157 16 649 12 071 12 356 15 969 17 215 22 542 19 105 15 036 14 764 13 962
Månatlig BOE, Gas/NGL 15 127 13 886 14 174 13 657 13 227 13 969 12 857 14 279 12 926 14 099 13 492 13 231
Månatlig total produktion 25 490 28 043 30 823 25 738 25 583 29 937 30 072 36 821 32 031 29 135 28 255 27 193
Olja % 41% 50% 54% 47% 48% 53% 57% 61% 60% 52% 52% 51%
Gas % 59% 50% 46% 53% 52% 47% 43% 39% 40% 48% 48% 49%

*BOE = Enhet är oljeekvivalenter

*Exkluderar avyttrade tillgångar
*Vissa periodiseringar har gjorts baserat på sena intäktsredovisningar från s.k. ”non-operated” tillgångar

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, CEO/VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]

([email protected])