Dome Energy tillhandahåller produktionssiffror för september 2018

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) tillhandahåller produktionssiffror för september 2018, som visar en produktion på 906 BOE per dag före royalties. 

Paul Mørch, CEO/VD: “Våra produktionssiffror för september månad landande på 906 BOE per dag. Vi har justerat periodiseringen något för våra s.k. ”non-operated” tillgångar för att återspegla den senaste produktionshistoriken. Produktionen i Illinois Basin sjunker som förväntat enligt våra typkurvor. Flera brunnar har stängts under perioder på grund av s.k. ”work-over” och modifieringar.

Vi har avslutat vår första brunn i vårt borrprogram och pumpar för närvarande tillbaka vattnet som används under den s.k. fracking-stimuleringen. Topp-produktion förväntas bli 60 till 100 fat per dag och äga rum inom 30 dagar. Vi förväntar oss att slutföra den andra brunnen i vårt program i mitten av november och vi kommer att börja borra den tredje brunnen ungefär vid samma tidpunkt. Fracking-stimuleringen av Matz 11-1 har försenats på grund av brist på rigg-tillgång och kommer att rapporteras nästa månad.

+————+—+—+—+—-+—-+—-+—-+——+——+——+——+——-+
|Måndad-år | 10| 11| 12|1-18|2-18|3-18|4-18| 5-18| 6-18| 7-18| 8-18| 9-18|
| |-17|-17|-17| | | | | | | | | |
+————+—+—+—+—-+—-+—-+—-+——+——+——+——+——-+
|Månatlig | 10| 14| 16| 12| 12| 15| 17|22 542|19 105|15 036|14 764|13 962 |
|olje- |363|157|649| 071| 356| 969| 215| | | | | |
|produktion | | | | | | | | | | | | |
+————+—+—+—+—-+—-+—-+—-+——+——+——+——+——-+
|Månatlig | 15| 13| 14| 13| 13| 13| 12|14 279|12 926|14 099|13 492|13 231 |
|BOE, Gas/NGL|127|886|174| 657| 227| 969| 857| | | | | |
+————+—+—+—+—-+—-+—-+—-+——+——+——+——+——-+
|Månatlig | 25| 28| 30| 25| 25| 29| 30|36 821|32 031|29 135|28 255|27 193 |
|total |490|043|823| 738| 583| 937| 072| | | | | |
|produktion | | | | | | | | | | | | |
+————+—+—+—+—-+—-+—-+—-+——+——+——+——+——-+
|Olja % |41%|50%|54%| 47%| 48%| 53%| 57%| 61%| 60%| 52%| 52%| 51% |
+————+—+—+—+—-+—-+—-+—-+——+——+——+——+——-+
|Gas % |59%|50%|46%| 53%| 52%| 47%| 43%| 39%| 40%| 48%| 48%| 49% |
+————+—+—+—+—-+—-+—-+—-+——+——+——+——+——-+

*BOE = Enhet är oljeekvivalenter
*Exkluderar avyttrade tillgångar
*Vissa periodiseringar har gjorts baserat på sena intäktsredovisningar från s.k. ”non-operated” tillgångar
  

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, CEO/VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]
  
 ([email protected])

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.