Dome Energy tillhandahåller produktionssiffror för mars 2018 samt ger en borruppdatering från Illinois Basin

Dome Energy AB  (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) tillhandahåller produktionssiffror för mars 2018, som visar att Bolaget producerade 1.034 BOE per dag före royalties, samt ger en borruppdatering från Illinios Basin.

  • Dome Energy producerade 1.034 BOE per dag före royalties i mars. Vissa periodiseringar har gjorts baserat på sena intäktsredovisningar från sk. ”non-operated” tillgångar.
  • Glaze 11-13, avslutad under april, snittade på 45 BOE per dag under sin fösta vecka i produktion och har ökat till 80 BOE per dag från mitten av april.
  • Walgrove 11-7, avslutad under april, pumpar nu ”frac-vätskan” i retur med ett s.k. oil cut på 10%.
  • Glaze 11-11 och Glaze 11-12 fortsätter att producera över förväntan med 70-80 BOE per dag. Glaze 11-12 har producerat nästan 4.000 fat olja, till och med 16 april, efter att ha varit i produktion i 30 dagar.
  • För närvarande pågår ”fraction stimulering” av de två sista brunnarna, Walgrove 11-5 och Glaze 11-14.
  • Sex nya brunnar förväntas vara i produktion till slutet av april.
  • Med ökad produktion i Illinois Basin, är Domes oljeproduktion nästan 60% av de totala 1.034 BOE per dag, vilket är en ökning från historiskt 35%.

 

Paul Mørch, CEO/VD: “Vi är glada att meddela vår mars-produktion, vilken har ökat på grund av våra borrinsatser i Illinois Basin. Vi ser stabila produktionsnivåer från våra första tre brunnar under mars och in i april och vi förväntar oss liknande resultat från de tre sista brunnarna. Hela borrprogrammet har genomförts nästan enligt budget, med mindre förseningar på grund av vädret. Den inledande produktionen är högre än förväntat, främst på grund av de metoder som använts för färdigställandet. Vi ska nu utvärdera våra resultat under de närmaste månaderna, och sedan påbörjas vårt tredje borrprogram i Illinois Basin. Våra utvecklingsbara tillgångar har ökat till mer än 50 brunnar att borra, och vi planerar att lägga till ytterligare utvecklingstillgångar framöver.”

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, CEO/VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 april 2018 kl. 08:30 CET.