Dome Energy tillhandahåller produktionssiffror för juni 2018 som visar en daglig produktion på 1.075 BOE per dag

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) tillhandahåller produktionssiffror för juni 2018, som visar en produktion på 1.075 BOE per dag före royalties.

Paul Mørch, CEO/VD: “Vi är glada över att meddela våra produktionssiffror för juni månad, vilka visade en daglig produktion på i genomsnitt 1.075 BOE per dag. Som meddelades i den förra produktions-pressmeddelandet, nådde topp-produktionen i Illinois Basin 600 BOPD. Produktionen har börjat att minska något från de nya brunnarna och vi förväntar oss en produktionsnedgång i juli eftersom vi byter produktionsutrustning från hög frekvenspump till traditionell låg frekvens på några av våra brunnar. Vi förväntar oss att produktionen kommer att stabiliseras i början av augusti när dessa s.k. ”workovers” är slutförda. Vi räknar med att sätta i gång nästa borrprogram under hösten.”

Måndad-år 8-17 9-17 10-17 11-17 12-17 1-18 2-18 3-18 4-18 5-18 6-18
Månatlig olje-produktion 7 131 8 765  10 363  14 157  16 242  12 002  12 617  17 098  17 256  22 785 19 343
Månatlig BOE, Gas/NGL 14 063 13 134 15 127 13 886 13 898 13 099 13 205 13 932  14 229 13 494 11 943
Månatlig total produktion 21 194 21 899 25 490 28 043 30 139 25 101 25 821 31 031 31 484 37 219 32 264
Olja % 34% 40% 41% 50% 54% 48% 49% 55% 55% 63% 62%
Gas % 66% 60% 59% 50% 46% 52% 51% 45%  45% 37% 38%

*BOE = Enhet är oljeekvivalenter
*Exkluderar avyttrade tillgångar
*Vissa periodiseringar har gjorts baserat på sena intäktsredovisningar från sk. ”non-operated” tillgångar

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, CEO/VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.