Dome Energy tillhandahåller produktionssiffror för juli 2018 och påbörjar tredje borrprogrammet i Illinois Basin

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) tillhandahåller produktionssiffror för juli 2018, som visar en produktion på 940 BOE per dag före royalties. 

Paul Mørch, CEO/VD: “Vi är glada över att meddela våra produktionssiffror för juli månad på 940 BOE per dag. Produktionen har gått ner på grund av driftsstopp i samband med byte av produktionsutrustning och s.k. ”rutin workovers” i Illinois Basin. Vi är mycket nöjda med prestandan på brunnarna hittills, och vi förväntar oss att brunnarna kommer att leverera i likhet med vår typkurva.

Vi är också glada att meddela att arbete har påbörjats på den första platsen för vårt borrprogram för hösten och vi förväntar oss att börja borra i slutet av september 2018. Vi kommer att presentera programmet och våra mål innan vi sätter igång med borrningen.”

+————+—-+—-+—+—+—+—-+——+——+——+——+——+——+
|Måndad-år |8-17|9-17| 10| 11| 12|1-18| 2-18| 3-18| 4-18| 5-18| 6-18| 7-18|
| | | |-17|-17|-17| | | | | | | |
+————+—-+—-+—+—+—+—-+——+——+——+——+——+——+
|Månatlig |7 13|8 76| 10| 14| 16| 12|12 356|15 969|17 215|22 542|19 105|15 036|
|olje- | 1| 5|363|157|649| 071| | | | | | |
|produktion | | | | | | | | | | | | |
+————+—-+—-+—+—+—+—-+——+——+——+——+——+——+
|Månatlig | 14| 13| 15| 13| 14| 13|13 227|13 969|12 857|14 279|12 926|14 099|
|BOE, Gas/NGL| 063| 134|127|886|174| 657| | | | | | |
+————+—-+—-+—+—+—+—-+——+——+——+——+——+——+
|Månatlig | 21| 21| 25| 28| 30| 25|25 583|29 937|30 072|36 821|32 031|29 135|
|total | 194| 899|490|043|823| 738| | | | | | |
|produktion | | | | | | | | | | | | |
+————+—-+—-+—+—+—+—-+——+——+——+——+——+——+
|Oil % | 34%| 40%|41%|50%|54%| 47%| 48%| 53%| 57%| 61%| 60%| 52%|
+————+—-+—-+—+—+—+—-+——+——+——+——+——+——+
|Gas % | 66%| 60%|59%|50%|46%| 53%| 52%| 47%| 43%| 39%| 40%| 48%|
+————+—-+—-+—+—+—+—-+——+——+——+——+——+——+

*BOE = Enhet är oljeekvivalenter
*Exkluderar avyttrade tillgångar
*Vissa periodiseringar har gjorts baserat på sena intäktsredovisningar från sk. ”non-operated” tillgångar

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, CEO/VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]
  
Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.