Dome Energy tillhandahåller produktionssiffror för januari 2018

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) tillhandahåller produktionssiffror för januari 2018, som visar att Bolaget producerade 1.020 BOE per dag före royalties.

Vissa periodiseringar har gjorts baserat på sena intäktsredovisningar från sk. ”non-operated” tillgångar.

Paul Mørch, CEO: “Vi är glada att meddela vår januari-produktion, vilken fortsätter, som tidigare meddelats, att vara påverkad av det kalla vädret som vi har upplevt i hela USA. Vi förväntar oss att produktions-sifforna kommer att förbättras under februari och att vi får se en stor ökning i mars med våra nya brunnar i Illinois Basin i produktion.” 

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected] 

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 08:30 CET.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.