Dome Energy tillhandahåller produktionssiffror för december 2017

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) tillhandahåller produktionssiffror för december 2017, som visar att Bolaget producerade 1.117 BOE per dag före royalties.

Vissa periodiseringar har gjorts baserat på sena intäktsredovisningar från sk. ”non-operated” tillgångar.

Paul Mørch, CEO: “Vi är glada att meddela vår produktion för december, vilken fortsätter att stiga jämfört med tidigare månader. Vi producerade 72 BOE per dag mer än under november månad, med i princip samma 50/50 produktionsmix av olja och gas. Vår totala produktion förväntas fortsätta öka först i slutet av Q1, då vi planerar att ha borrat fler brunnar. Det kalla vädret i USA påverkar vår produktion något, men inget extraordinärt. Temperaturer under fryspunkten orsakar att flödesledningar och produktionslinjer fryser, och en större andel av vår gasproduktion används av markägare. Detta är normalt, och det påverkar inte vår långsiktiga produktion.”

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected] 

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 januari 2018 kl. 15:00 CET.
 

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.