Dome Energy tillhandahåller produktionssiffror för augusti 2018 samt ger en borruppdatering

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com/) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) tillhandahåller produktionssiffror för augusti 2018, som visar en produktion på 911 BOE per dag före royalties. 

Paul Mørch, CEO/VD: “Vi är glada över att meddela våra produktionssiffror för augusti månad på 911 BOE per dag. Produktionen har minskat något i våra s.k. ”non-operated” tillgångar och vi har därför justerat periodiseringarna nedåt. Vi har påbörjat ett s.k. ”work-over”-program på våra opererade tillgångar i Texas och i Illinois Basin, vilket resulterade i 50 BOPD produktionsförbättring i slutet av september. Vi har också genomfört en s.k. fracking stimulering av Aux Vases-formationen på vår Matz-lease och de tidiga resultaten ser lovande ut. Dome kommer att ge en vägledning i nästa månatliga produktions-pressmeddelande.

Domes första brunn i det tredje programmet har nu borrats och färdigställts och den andra brunnen sprutas nu in vid tidpunkten för detta pressmeddelande. De första två brunnarna förväntas bli fracking-stimulerade och tagna i produktion i slutet av oktober.”

+————+—-+—+—+—+—-+—-+—-+—-+——+—-+——-+——-+
|Måndad-år |9-17| 10| 11| 12|1-18|2-18|3-18|4-18| 5-18|6-18| 7-18| 8-18|
| | |-17|-17|-17| | | | | | | | |
+————+—-+—+—+—+—-+—-+—-+—-+——+—-+——-+——-+
|Månatlig |8 76| 10| 14| 16| 12| 12| 15| 17|22 542| 19|15 036 |14 764 |
|olje- | 5|363|157|649| 071| 356| 969| 215| |105 | | |
|produktion | | | | | | | | | | | | |
+————+—-+—+—+—+—-+—-+—-+—-+——+—-+——-+——-+
|Månatlig | 13| 15| 13| 14| 13| 13| 13| 12| 14| 12|14 099 |13 492 |
|BOE, Gas/NGL| 134|127|886|174|657 |227 |969 |857 | 279 |926 | | |
+————+—-+—+—+—+—-+—-+—-+—-+——+—-+——-+——-+
|Månatlig | 21| 25| 28| 30| 25| 25| 29| 30| 36| 32|29 135 |28 255 |
|total | 899|490|043|823|738 |583 |937 |072 | 821 |031 | | |
|produktion | | | | | | | | | | | | |
+————+—-+—+—+—+—-+—-+—-+—-+——+—-+——-+——-+
|Oil % | 40%|41%|50%|54%|47% |48% |53% |57% | 61% |60% | 52% | 52% |
+————+—-+—+—+—+—-+—-+—-+—-+——+—-+——-+——-+
|Gas % | 60%|59%|50%|46%|53% |52% |47% |43% | 39% |40% | 48% | 48% |
+————+—-+—+—+—+—-+—-+—-+—-+——+—-+——-+——-+

*BOE = Enhet är oljeekvivalenter
*Exkluderar avyttrade tillgångar
*Vissa periodiseringar har gjorts baserat på sena intäktsredovisningar från s.k. ”non-operated” tillgångar

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, CEO/VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.