Dome Energy tillhandahåller produktionssiffror för april 2018 samt ger en borruppdatering från Illinois Basin

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) tillhandahåller produktionssiffror för april 2018, som visar att Bolaget producerade 1.049 BOE per dag före royalties, samt ger en borruppdatering från Illinios Basin.

· Produktionen är upp 43% från juni 2017, justerat för tillgångar avyttrade efter juni 2017
· Dome Energy producerade 1.048 BOE per dag före royalties i april. Vissa periodiseringar har gjorts baserat på sena intäktsredovisningar från sk. ”non-operated” tillgångar.
· Alla sex nyligen borrade brunnar är nu färdigställda och i produktion
· Topp-produktion förväntas under maj och juni 2018

Paul Mørch, CEO/VD: “Vi är stolta över att meddela våra produktionssiffror för april månad. Borrprogrammet i Illinois Basin är nu avslutat, och vi förväntar oss att se en topp-produktion under maj och juni. Vi fortsätter vår organiska tillväxt, som visas i tabellen nedan, som är justerad för sålda tillgångar, och tidigare periodiseringar. Vår BOE per dag har ökat med ungefär 43% från juni 2017 till april 2018. Hela denna ökning kommer från ren oljeproduktion, vilken adderar mer än 10.000 fat olja per månad. Vi kommer att fortsätta vårt borrande efter sommaren och vi kommer att uppdatera med detaljer avseende borrprogrammet.”

Måndad-år 6-17 7-17 8-17 9-17 10-17 11-17 12-17 1-18 2-18 3-18 4-18
Månatlig Olje- produktion 7 610 7 569 7 131 8 765 10 363 14 157 16 242 12 002 12 617 17 098 17 256
Månatlig BOE, Gas/NGL 14 460 15 577 14 063 13 134 15 127 13 886 13 898 13 099 13 205 13 932 14 229
Månatlig total produktion 22 070 23 146 21 194 21 899 25 490 28 043 30 139 25 101  25 821 31 031 31 484
Oil % 34% 33% 34% 40% 41% 50% 54% 48% 49% 55% 55%
Gas % 66% 67% 66% 60% 59% 50% 46% 52% 51% 45% 45%

 

*BOE = Enhet är oljeekvivalenter
*Exkluderar avyttrade tillgångar

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, CEO/VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 maj 2018 kl. 08:30 CET.