Dome Energy tillhandahåller ekonomisk uppdatering avseende Dome Energy Inc. Q1 2017

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) tillhandahåller ekonomisk uppdatering avseende Dome Energy Inc. för Q1 2017 som visar på en produktionsökning uppgående till 94% och en intäktsökning om 74% jämfört med Q4 2016.

·  Intäkter från olja och gas: 2.125 TUSD, vilket är upp 74% från 1.222 i Q4 2016
·  Produktionskostnader: 1.230 TUSD (normaliserat 880)
·  Personal och övriga externa kostnader: 497 TUSD
·  EBITDA: 398 TUSD, upp från negativa -1.680 i Q4 2016
·  Fat/dag: netto 875, vilket är upp från 451 Q4 2016 

Siffrorna är inte reviderade eller konsoliderade med Dome Energy AB.

Paul Mørch, CEO: “Vi är stolta över att kunna presentera våra operationella resultat avseende vår underkoncern Dome Energy Inc. i USA. Vi har visat tydligt att vi har kunnat vända en negativ trend från de två tidigare åren och skapat god avkastning på våra investeringar. Vi visar en EBITDA på 398 TUSD, normaliserad EBITDA på 748 TUSD om vi exkluderar engångskostnader för en återstartad produktion, vilket är i linje med våra förväntningar. Produktionen var upp från 451 fat/dag i Q4 2016 till 875 fat/dag i Q1 2017, vilket innebär att vi har nått vårt kortsiktiga mål om mer än gross 1.000 fat/dag”

 
För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected] 

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 juni 2017 kl. 08:30 CET.

 
Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.