Dome Energy tillhandahåller ekonomisk uppdatering avseende den amerikanska verksamheten för Q3 och produktion för oktober och november 2017

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) tillhandahåller ekonomisk uppdatering avseende den amerikanska verksamheten för Q3 2017 som visar på en stabil produktion och en intäktsökning om 7% jämfört med Q2 2017.

·  Intäkter från olja och gas: 1.708 TUSD, vilket är upp 7% från 1.591 i Q2
·  Produktionskostnader: 1.276 TUSD, vilket är i linje med Q2
·  Personal och övriga externa kostnader: 328 TUSD, vilket är 25% lägre än i Q2
·  EBITDA: 362 TUSD, vilket är i linje med 369 i Q2
 

Produktions-siffor (WI*):

Q3 Oktober November
BOE period 74.259 26.578 31.403
BOE per dag 802 857 1.045

Gas, mcf 244.214 84.699 83.332
NGL, gallons 246.037 79.495 79.495
Olja, fat 27.699 10.569 15.622
Olja i % av total produktion 35,5%  39,8%  49,8% 

(*WI) “Working Interest” beräknad produktion, före skatt och royalties
  

Produktionen i Q3 innehåller inte någon ny produktion i Illinois Basin. Vissa periodiseringar har gjorts baserat på sena intäktsredovisningar från sk. ”non-operated” tillgångar. Siffrorna är inte reviderade eller konsoliderade med Dome Energy AB.

Paul Mørch, CEO: “Vårt tredje kvartal var ett ganska jämnstruket kvartal eftersom vi har fokuserat på vårt borrprogram i Illinois Basin. De nya brunnarna började producera i slutet av oktober och under de första veckorna av november. Vår produktmix blir allt mer viktat mot olja, som är mer lönsamt med dagens energipriser. Vi förväntar oss en höjning av EBITDA under det fjärde kvartalet, eftersom både produktion och oljepriserna höjs. Vi har säkrat en försäljning av 4.000 oljefat per månad till och med 2018 till 55,10 USD/fat. Allt eftersom vi borrar fler brunnar, och ser en ökad produktion i Illinois Basin, har vi för avsikt att öka pris-säkringen. Vi är i en process att trygga finansieringen för att kontinuerligt kunna borra fler brunnar i Illinois Basin.”

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected] 

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 4 december 2017 kl. 08:30 CET.
  

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.