Dome Energy tillhandahåller ekonomisk uppdatering avseende den amerikanska verksamheten för Q3 2018 samt produktionssiffror för oktober 2018

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) tillhandahåller ekonomisk uppdatering avseende den amerikanska verksamheten för Q3 2018 

· Intäkter från olja och gas 2.591 TUSD, vilket är en minskning med 19% från 3.184 TUSD i Q2.
· Produktion: 75.914 BOE för Q3, vilket är 22% lägre än i Q2.
· Produktionskostnader: 1.060 TUSD, vilket är 13% lägre än i Q2.
· Personal och övriga externa kostnader: 476 TUSD, vilket är i linje med Q2.
· EBITDA: 866 TUSD vilket är en minskning med 643 TUSD, vilket främst beror på minskad försäljning.

Produktions-siffor (WI*):

Q3
BOE period 75.914
BOE per dag 825 
   

Gas, mcf 192.027 
NGL, gallons 175.920 
Olja, fat 39.721
Olja i % av total produktion 52% 

(*WI) “Working Interest” beräknad produktion, före skatt och royalties
   

Vissa periodiseringar har gjorts baserat på sena intäktsredovisningar från sk. ”non-operated” tillgångar. Under detta kvartal har produktionen av gas minskat mer än de beräknade periodiseringarna vilket gett en större avvikelse mellan tidigare pressmeddelade produktionssiffror och de finansiella talen. Siffrorna är inte reviderade eller konsoliderade med Dome Energy AB.

Under oktober månad var produktionen av olja 11.392 BOE och produktionen av Gas/NGL var 12.610 BOE. Den totala produktionen var 24.002 BOE varav olja 47%. Produktionen under oktober var 774 BOE per dag. Avyttrade tillgångar är exkluderade. Vissa periodiseringar har gjorts baserat på sena intäktsredovisningar från s.k. ”non-operated” tillgångar.

Paul Mørch, CEO: “Det tredje kvartalet ligger i linje med våra förväntningar, med minimalt gjorda investeringar. Vårt nya borrprogram påbörjades under september och kommer påverka försäljningen under kvartal 4. Vi planerar även att borra många fler brunnar under 2019, under förutsättning att vi ser stabila oljepriser som säkerställer vår lönsamhet. Vår hedgestrategi har visat sig var viktig för oss och vi har bra förutsättningar inför det kommande året.”
  

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]
 
 ([email protected])

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 december 2018 kl. 10:00 CET.
  

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com