Dome Energy redovisar insynshandel

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) informerar om att Domes CEO, Paul Mørch har ökat sitt aktieinnehav i Bolaget med 10 690 000 aktier. Dessa aktier har förvärvats utanför marknaden till priser mellan 0,45 SEK och 0,56 SEK, och det senaste förvärvet gjordes idag, den 12 januari 2018. Petrus AS, som kontrolleras av Domes styrelseledamot, Petter Smedvig Hagland, har sålt 4 000 000 aktier idag till 0,56 SEK.

Paul Mørch, CEO: “Jag tror starkt på Bolagets framtid och dess möjligheter på den amerikanska ”onshore-marknaden”. Jag har velat öka mitt innehav i Dome-aktien under lång tid, och jag har äntligen lyckats få tag i en större position. Petter Smedvig Hagland är Domes största aktieägare, via olika juridiska personer, men måste sälja en del av sina aktier, för att inte behöva inleda ett offentligt erbjudande med anledning av den pågående kvittningen av skulder.”

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]
Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 januari 2018 kl. 16:50 CET.
Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.