Dome Energy publicerar årsredovisning för 2019

 Dome Energy AB. (https://www.domeenergy.com/) (publ) (härefter “Dome Energy” eller “Bolaget”) (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)) kan idag meddela att årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 har publicerats på Bolagets hemsida.

Rapporten finns i sin helhet på Dome Energy (publ)´s hemsida https://www.domeenergy.com/financial-reports/annual-reports/ samt bifogad i detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:

Paul Mørch, CEO
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]
Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, [email protected] är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.