DOME ENERGY PRESENTERAR Q2-RAPPORT FÖR 2016

ANDRA KVARTALET

 • Intäkter från olja & gas inkl. realiserade derivat -$1,206’ (3,090’).
 • Resultat från orealiserade derivat $661’ (-1,436’). Alla derivat sålda i andra kvartalet.
 • Bruttoresultat från produktion inkl. realiserade derivat -$1,830’ (2,186’) med negativ marginal (71%).
 • EBITDA $2,015’ (-2,144’).
 • EBITDA för USA-verksamheten justerat för alla derivat uppgick till $122’ (-426’).
 • Nettoresultat -$3,254’ (-3,293’).
 • Resultat per aktie -$0.09 (-0.10).

FÖRSTA HALVÅRET

 • Intäkter från olja & gas inkl. realiserade derivat $1,087’ (6,789’).
 • Resultat från orealiserade derivat $0’ (-1,190’). Alla derivat sålda i andra kvartalet.
 • Bruttoresultat från produktion inkl. realiserade derivat $349’ (4,455’) med marginal på -32% (66%).
 • EBITDA -$2,184’ (-74’).
 • EBITDA för USA-verksamheten justerat för alla derivat uppgick till -$44’ (570’).
 • Nettoresultat -$6,340’ (-2,882’).
 • Resultat per aktie -$0.18 (-0.08).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Avtal om gynnsam skuldreduktion (pressrelease den 30 maj 2016).
 • Produktionsvolymer något högre under andra kvartalet jämfört med årets första men väsentligt lägre än föregående år på grund av dålig lönsamhet i oljekällor.
 • Tecken på stabilisering inom olje- och gasmarknaden under andra kvartalet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALETS SLUT

 • Förhandlingar med långivare avseende refinansieringsavtal förväntas komma till avslut i närtid.

NYCKELTAL

US$ Thousand Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 FY
  2016 2015 2016 2015 2015
Intäkter från olja & gas inkl. realiserade derivat -1,206 3,090 1,087 6,789 12,323
Resultat från orealiserade derivat 661 -1,436 0 -1,190 576
Bruttoresultat från produktion inkl. realiserade derivat -1,830 2,186 -349 4,455 5,819
Bruttomarginal, % neg. 71% -32% 66% 47%
EBITDA -2,015 -2,144 -2,184 -74 808
EBITDA för USA-verksamheten justerat för alla derivat 122 -426 -44 570 -704
EBIT -3,800 -5,383 -5,012 -4,208 -50,516
EBT -3,252 -3,293 -6,360 -2,882 -49,983
Nettoresultat -3,254 -3,293 -6,340 -2,882 -50,333
Resultat per aktie (i US$) -0.09 -0.10 -0.18 -0.08 -1.46
Produktion (fat per dag) 665 1,248 600 1,243 1,068