Dome Energy påbörjar det tredje borrprogrammet i Illinois Basin

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) informerar om starten av det tredje borrprogrammet i Illinois Basin. 

Paul Mørch, CEO: ”Vi är glada att meddela om vårt tredje borrprogram i Illinois Basin. Den fortlöpande framgång vi har sett på tidigare brunnar gör oss bekväma att fortsätta med vår utvecklingsverksamhet i Illinois Basin. Borrstart är planerad till den 10 september, med totalt sex brunnar som borras fram till och med oktober. Om vädret tillåter hoppas vi få totalt 12 brunnar borrade innan årets slut.

Vi börjar borra brunn Walgrove 10-2 på vårt Walgrove-lease-område. Vi flyttar sedan för att börja borra på vårt nyligen förvärvade mark, Rachels Et al. Varje brunn är budgeterad till 650 000 USD och kräver minimala infrastrukturkostnader eftersom vi kommer att utnyttja befintliga faciliteter. Vi vill också påpeka att vår NRI i några av de planerade brunnarna är högre än de tidigare borrade brunnarna, vilket innebär att våra intäkter och reservvärderingar förväntas bli högre.”
   

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]
  
 ([email protected])

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.