Dome Energy ökar med mer än 100 borr-platser i Illinois basin

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) har nyligen tecknat leasingavtal och kontrakt som ökar med mer än 2.000 hektar mineralrättigheter. Den nya arealen omfattar mer än 100 borr-platser med en kombination av bevisade, sannolika och möjliga reserver. Varje potentiell brunn antas ha en total produktion om 45.000-75.000 fat.

Paul Mørch, CEO/VD: “Vi är väldigt glada över att ha kunnat sluta avtal med lokala oljeproducenter och bönder, vilket ger oss ett totalt utvecklings-lager på mer än 150 framtida brunnar i Illinois basin. Vi har nu över 70 topplägen, med mycket begränsade borr-risker, och resten med risker på mellannivå. Samtliga leasingavtal har betalats med vårt eget kassaflöde.

Vi har borrat 10 brunnar under de senaste sex månaderna, vilka alla varit ekonomiskt lyckade, och vi hoppas fortsätta att borra aggressivt på vår mark. Nuvarande oljepriser visar att vi får tillbaka vår totala borrkostnad under det första produktionsåret och med några brunnar som betalar sig redan på sju till åtta månader.”

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, CEO/VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected] 

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 maj 2018 kl. 16:10 CET.
Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.