Dome Energy meddelar sista dag för handel med BTA

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com/) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission av 104 174 742 aktier, motsvarande 52 087 371 SEK. Fredag den 21 april 2017 är sista dagen för handel med BTA (betald tecknad aktie) och stoppdag är tisdag den 25 april 2017.

Registrering av 104 174 742 aktier har skett hos Bolagsverket och efter registreringen uppgår det totala antalet aktier i Dome Energy till 193 467 382 aktier och aktiekapitalet uppgår till 19 346 738,20 SEK efter en ökning med 10 417 474,20 SEK i samband med emissionen.

Rådgivare
Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Dome Energy i samband med företrädes-emissionen.

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected] 

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 april 2017 kl. 18.00 CET. 

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.