Dome Energy meddelar att tidsfristen förlängts för stängning av refinansieringen samt ger en operationell uppdatering

Dome Energy AB (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) meddelar att Mutual of Omaha Bank (MoO) har erbjudit en förlängt tidsfrist för stängningen av refinansieringen av nuvarande låneavtal till den 15 december 2016. Dome förhandlar för närvarande om ett brygglån med anledning av MoOs krav och förväntar sig stänga detta brygglån under december 2016.

Det pågående utvecklingsprogrammet bidrar med mer än 100 BOPD (oljefat per dag) och förväntas öka med ytterligare 100-200 BOEPD (oljeekvivalenter per dag) tills årets slut.

Paul Morch, CEO: ”Dome har undertecknat en överenskommelse om att skjuta fram stängningsdagen för den nya bankfinansiering med Mutual of Omaha Bank. Det ursprungliga datumet som var satt till 30 november visade sig vara svårt att möta för både banken och Dome. Dome har under senare tid också varit i förhandlingar om en bryggfinansiering och hoppas nu att denna skall kunna stängas i mitten av december. Brygglånet kommer att möjliggöra för Dome att stänga det nya låneavtalet med MoO och fortsätta med de pågående utvecklings- och borrprogrammen. Vi kommer också att ha mer tid till att slutföra en kapitalanskaffning under 2017.

Vårt utvecklingsprogram, som startade i november, har hittills återstartat produktionen i 10 oljebrunnar och bidrar för närvarande med mer än 100 BOPD. Vi har börjat med att öppna brunnar i Wyoming som vi stängde när priset på olja föll till under $40 per fat. Vi har även gjord mindre reparationer på våra Texas-brunnar som har bidragit till produktionsökningen. Vi fortsätter programmet enligt plan i Wyoming och Orange, men vi kommer även att igångsätta flera gasbrunnar på olika fält. Vi bör kunna öka produktionen med ytterligare 100-200 BOEPD innan årets slut.

 

För mer information vänligen kontakta:

Paul Morch, VD

Tel: +1 713 385 4104

E-mail: [email protected]

 

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 december 2016 kl. 08:30 CET.