Dome Energy köper oljefält i Wyoming

Dome Energy AB (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) meddelar att de köper oljefält i Wyoming.

Interna beräkningar visar:

*   Totala reserver om 1,4 miljoner fat, varav 450.000 fat är bevisade

*   Framtida diskonterat kassaflöde om 17 MUSD till dagens oljepris

*   Potentiell daglig produktion om mer är än 600 BOPD

*   Potentiella brunnar kan sättas i drift för omedelbar produktionsstart

Anskaffningskostnaden uppgår till mindre än 50,000 USD

Paul Mørch, CEO: “Vi är glada att kunna meddela detta mindre inköp med stor ekonomisk potential som vi har kunnat genomföra. Våra medarbetare i Wyoming undersökte för första gången denna möjlighet redan 2012, men kunde inte komma till avslut med den tidigare ägaren. Marken blev tillgänglig eftersom den inte längre var HBP “held by production” och vi föreslog en offentlig auktion. Vår lokala närvaro och tidigare undersökningar gav oss möjlighet att köpa till ett förmånligt pris. Vi planerar att återuppta produktionen under de kommande månaderna och presentera ett utvecklingsprogram kort där efter.”

För mer information vänligen kontakta:

Paul Mørch, VD

Tel: +1 713 385 4104

E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 mars 2017 kl. 14.45 CET.