Dome Energy kompletterar kallelsen till årsstämman den 21 juni avseende arvoden samt val av styrelse (punkt 9-10)

Dome Energy AB. (publ) (härefter “Dome Energy” eller “Bolaget”) (Kortnamn: DOME) kan idag meddela att aktieägare representerande 29,9 procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleant. Förslaget innebär omval av Håkan Gustafsson, Petter Hagland och Paul Mörch med Håkan Gustafsson som ordförande. Det föreslås att ett arvode på 125 000 kronor skall utgå till styrelseledamot som ej uppbär lön ur bolaget och att 175 000  kronor skall utgå till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

 

 

 

För mer information vänligen kontakta:

Håkan Gustafsson

Tel: +46 70 268 00 35

E-mail: [email protected]