Dome Energy informerar om ny ISIN-kod i samband med tidigare kommunicerad sammanläggning

Genom pressmeddelande den 25 juni 2018 lämnade Dome Energy AB (publ) (“Dome Energy” eller “Bolaget”) (Kortnamn: DOME) information om tidplanen för den sammanläggning av Bolagets aktier som beslutades vid årsstämman den 20 juni 2018. I pressmeddelandet angavs att första dag för handel efter sammanläggningen kommer att vara den 3 juli 2018 samt att Bolagets aktie från och med det datumet kommer att handlas med en ny ISIN-kod. Bolaget kan nu meddela att den nya ISIN-koden för Bolagets aktie kommer att vara SE0011415710.

Den fullständiga tidplanen för sammanläggningen finns tillgänglig i Bolagets pressmeddelande från den 25 juni 2018.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Mangold Fond-kommission AB har agerat emissionsinstitut åt Dome Energy i samband med sammanläggningen.

För mer information, vänligen kontakta:

Paul Mørch, CEO
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected] 
    
   
Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.