Dome Energy Inc blir skuldfria genom lösen av sin bankskuld med en rabatt på över 200MSEK

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com)’s (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) dotterbolag köper sin skuld i amerikansk bank och blir skuldfri gentemot banken.

Dome Energy är stolta över att meddela att man har stängt en transaktion där man köpt sin skuldsedel till ett pris av $ 4.5m. För att kunna köpa sin skuld har Dome Energy har sålt av hedgar och genomfört den tidigare aviserade försäljningen av sina tillgångar i Illinois Basin. Det nominella värdet av skulden var $ 25.8m, så priset var kraftigt rabatterat.

Paul Morch, CEO: “Vi befinner oss äntligen i ett läge där vi inte längre belastas av en stor skuld och vi kan nu fokusera på att utveckla våra kvarvarande tillgångar. Dessa tillgångar är vår kärnverksamhet och har en stor potential i vår tillgångsmassa. De nuvarande priserna på marknaden för olja öppnar upp en hel del möjligheter för oss, och vi kommer att se till att dra nytta av en ren balansräkning och skapa ytterligare aktieägarvärde.”

För mer information vänligen kontakta:
Paul Morch, CEO
Phone: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 april 2020 kl. 08.45 CEST.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North Growth Market i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, [email protected]  är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.