Dome Energy har fått erbjudande om refinansiering

Dome Energy AB. (publ) (härefter “Dome Energy” eller “Bolaget”) (Kortnamn: DOME) kan idag meddela att bolaget fick ett erbjudande om refinansiering tidigare denna sommar, se detaljer i pressrelease 30 maj 2016, från en finansiell institution i New York. Vi är i nuläget i en due diligence-process med slutförförhandlingar om villkoren för ett avtal med denna enda part. VDs kommentar: ”Vi är mycket glada att kunna attrahera en stor finansiell aktör i New York, som ser en potential i vårt bolag. Vi är också i diskussioner med våra långivare och kommer förhoppningsvis att kunna uppnå villkor som är acceptabla för alla involverade parter”.

 

 

För mer information vänligen kontakta:

Paul Morch, VD

Tel: +1 713 385 4104

E-mail: [email protected]

 

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 juli 2016 kl. 15.30 CET.

 

Bolagets certified adviser är Mangold Fondkommission AB tel +46 8 503 01 550