Dome Energy har börjat borra på Hager-området i Orangefield, Texas

Dome Energy AB (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) meddelar att de tidigare under veckan har startat borrning på Hager-området i Orangefield, Texas. Planen är att borra Gulf Lee Hager Fee #39-brunnen till ett djup på 5.000 fot och detta måldjup bör ha nåtts inom två veckor. Den första brunnen kommer att följas av ytterligare en borrning från samma borrplats för Gulf Lee Hager Fee #40-brunnen. Dome kommer att uppdatera marknaden om resultatet av borrningen när mätningar har bekräftat om det finns oljebärande zoner. 

För mer information vänligen kontakta:

Paul Mørch, VD

Tel: +1 713 385 4104

E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 mars 2017 kl. 16.30 CET.