Dome Energy har anställt ny CFO

Dome Energy AB. (publ) (härefter “Dome Energy” eller “Bolaget”) (Kortnamn: DOME) kan idag

meddela att bolaget har anställt Marianne Brandt som ny CFO med placering i Stockholm. Marianne tillträder omgående och ersätter därmed Thure Thorgren som lämnar bolaget på egen begäran. Marianne kommer närmast från en befattning som CFO för Pierce – Pioneers in E-commerce. Marianne har en lång och gedigen erfarenhet från kvalificerade befattningar inom ekonomi och finans i både större och mindre bolag med internationell prägel varav 15 år inom shipping. Marianne har även revisorsbakgrund.

 

Paul Morch: ”Jag vill varmt välkomna Marianne till Dome Energy och ser fram emot ett fint samarbete i att utveckla bolaget framöver. Jag vill också tacka Thure för mycket fina insatser under ett utmanande år i bolagets historia”.

 

 

För mer information vänligen kontakta:

Paul Morch, VD

Tel: +1 713 385 4104

E-mail: [email protected]

 

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 september 2016 kl. 09.00 CET.

 

Bolagets certified adviser är Mangold Fondkommission AB tel +46 8 503 01 550