Dome Energy ger uppdatering om lyckad flödestest i Hager #39 i Orangefield

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget har flödes-testat sin nyborrade brunn Hager #39 i Orange field, Texas. Brunnen var perforerad i de djupaste två zonerna, och visade en initial hastighet på 17 fat/timme innan den stryptes. Brunnen har producerat ~50 BOPD de senaste tio dagarna, med 150-200 PSI tryck. Dome anser att det är det optimala trycket för en lång livslängd på brunnen. 

Paul Morch, CEO: “Vi är glada att se att de första perforerade zonerna ger produktion. Vi har ytterligare två zoner som skall testas så snart vi beslutat oss för att överge den nuvarande producerande zonen. Vi är också nöjda med den nuvarande produktionsnivån, eftersom vi förväntande oss 30-70 BOPD från denna brunn. Vi skulle kunna öka produktionen från brunnen men vi siktar på en lång livslängd i den befintliga zonen och vill öka mängden utvunna fat ur brunnen. Efter tre månaders produktion avser vi att göra en tredje-parts volymberäkning av oljereserven och det verkliga värdet på oljebrunnen. Produktionen under kommande period kommer också att avgöra borrningen av vår nästa brunn. Hager #39 borrades till en högre kostnad än budgeterat och vi byter därför borrbolag. Detta vill fördröja borrningen, men vi får då möjligheten att repositionera nästa hål för att uppnå optimalt resultat.”

För mer information vänligen kontakta:
Paul Morch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected] 

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 08.30 CET.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.