Dome Energy ger uppdatering om lovande resultat vid borrning i Orange field Hager#39

Dome Energy AB (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget har nått sitt planerade djup om 4.600 fot under senaste helgen och följt upp med att logga efter oljebärande sand under måndagskvällen. Resultaten visar på fyra oberoende potentiella producerande zoner med mer än 40 fot av möjliga sk ”olje-kolonner”.

Paul Mørch, CEO: “Vi är glada att kunna presentera lovande logg-analyser från Hager #39. Loggarna visar tydliga tecken på att vi bör kunna få en oljebrunn från våra ansträngningar och att målet nåtts. Olje kolonner om mer än 40 fot är över förväntan. Vi har beslutat oss för att avsluta och färdigutrusta brunnen och därefter borra nästa brunn. Vi kommer att utvärdera våra leverantörer för det fortsatta arbetet. Nästa brunn, Hager #40, är planerad att borras under april månad.

Vi kommer också att publicera bilder från loggnings-resultaten från Hager #39 på vår hemsida och på Facebook.”

För mer information vänligen kontakta:

Paul Mørch, VD

Tel: +1 713 385 4104

E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 4 april 2017 kl. 15.00 CET.