Dome Energy ger uppdatering; Borrprogram i Illinois Basin och orkanen Harvey

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget har satt igång borrningar i Illinois Basin.

Paul Mørch, CEO: “Vi har startat våra borrningar med målsättning att borra fyra brunnar under de nästkommande månaderna. Nuvarande djup i Glaze 11-10 är 2,900 fot, med ett mål-djup på 4,200 fot. När vi uppnått vårt mål kommer vi att logga brunnen och sätta i gång med nästa brunn omedelbart efteråt. Vi räknar med att ha de två första brunnarna borrande och färdigställda med ”fracture stimulation” i slutet av september. Tillflödet i brunnarna förväntas ta upp till 30 dagar innan vi når vår maxproduktion för respektive brunn. Så snart vi har ett flöde i våra brunnar kommer vi att gå vidare till nästa två brunnar. Vi kommer att fortsätta att uppdatera marknaden om utvecklingen.

Texas drabbades i slutet av augusti av en av de värsta orkanerna i USAs historia, orkanen Harvey. Domes personal var förberedda på det värsta och lyckades stänga ned våra fält utan att några skador uppkom. Vi förväntar oss begränsade ekonomiska konsekvenser från denna katastrof och vi hoppas vara tillbaka med 100% av vår produktion senare under denna vecka.”
   

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]
 

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 september 2017 kl. 08.45 CET.
 

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.