Dome Energy ger reserv-uppdatering; bevisade reserver är upp med 130%

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com/) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) meddelar en stor ökning av värdet på dess olje- och gasreserver. Ett oberoende ingenjörsföretag har i en rapport värderat Domes bevisade reserver till 124 MUSD, vilket är upp från 53 MUSD i slutet av 2016, med ett tillägg av högkvalitativa sannolika reserver värderade till 16 MUSD. Reservvolymerna har ökat med 70% under motsvarande period, från 4,5 MBOE till 7,6 MBOE.

Paul Mørch, CEO: “Vi är nöjda med att ha uppnått denna stora ökning av reserver och värde. En stor del av detta värde kommer från Illinois Basin, där vi tror att vi kan fortsätta att öka värderingen väsentligt. Vi har ökat våra lease- och borrområden, och vi hoppas kunna utveckla detta område kontinuerligt. De nuvarande oljepriserna understödjer vår nuvarande värdering, men endast marginellt.”
    

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]
    

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 januari 2018 kl. 8:45 CET.
   

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.