Dome Energy ger operationell uppdatering; start av andra borrprogrammet i Illinois Basin

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) tillkännager starten av sitt andra borrprogram i Illinois Basin. Detta program är planerat att innehålla sex ny-borrade brunnar, vilka kommer att borras i följd. Den första brunnen är Glaze 11-11, med ett måldjup om 4.100 fot, och borrningen förväntas starta under denna vecka. Vädret är utmanande och kan komma att leda till förseningar av programmet. Varje brunn förväntas kosta cirka 575 000 USD och producera ungefär 60 000 fat olja under sin livstid. Återbetalningstiden för investeringarna är mindre än två år. Programmet är planerat att finansieras av Bolagets föreslagna ökning av bankfaciliteten samt av kassaflöde från verksamheten.

Paul Mørch, CEO: “Vi är glada att påbörja borrning i Illinois Basin igen. Baserat på våra tidigare borrade fyra brunnar är vi optimistiska över de resultat som vi fortsätter att se i vårt program. Vi har stora utvecklingsbara tillgångar i Dome idag, men det här är den överlägset lägsta risken. Detta kombinerat med dagens oljepris ger oss möjlighet att snabbt expandera våra utvecklingstillgångar. Vi hoppas kunna nå en nivå på kassaflöde som möjliggör att vi kontinuerligt kan borra brunnar i Illinois Basin.”
 

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]
  

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 januari 2018 kl. 16:30 CET.
 

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.