Dome Energy ger ekonomisk uppdatering; Försäljning av icke-kärntillgångar ger intäkter på 28 MSEK

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) rapporterar försäljningen av icke-kärntillgångar, och erhåller 28 000 000 kronor i nettoavkastning för detta. Dome har ingått avtal om att sälja sitt ägande i en producerande brunn i Louisiana. Försäljningen kommer att leda till en produktionsminskning om cirka 65 BOE per dag, och alla intäkter kommer att användas för avbetalning av skulder.

Paul Mørch, CEO: “Vi är glada att ha förhandlat fram ett bra pris för försäljningen av denna tillgång. De senaste förändringarna av oljepriset har medfört högre värdering än vad vi nyligen sett, och vi tyckte att det var rätt tid att sälja. Det här är en högt värderad brunn, med relativt låg produktion, och vi har flera av denna sortens tillgångar i vår portfölj. Vi anser att alla våra icke-opererade tillgångar är icke-kärntillgångar, och vi diskuterar andra erbjudanden för att ytterligare minska skulden. Vi fullföljer ett utvecklingsprogram i Illinois Basin, vilket fortsätter att öka vårt bolags oljeproduktion. Denna produktion är det mest ekonomiskt gynnsamma som vi har, och är därför vårt kärnområde och fokus just nu.”
 

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]
  

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 januari 2018 kl. 08:45 CET.
   

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.