Dome Energy ger borruppdatering, uppmuntrande resultat från den andra borrningen i Illinois Basin

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) är glada att meddela resultatet från borrningen av den andra brunnen, Glaze 11-12 i Illinois Basin programmet. Brunnen har borrats ner till ett djup på 4.100 fot denna vecka och loggning visar uppmuntrande resultat. Totalt beräknas 170 fot av netto oljebärande kolumner, och Dome har bestämt att färdigställa och färdig-utrusta brunnen. Borrverksamheten kommer senare i veckan att flyttas till den tredje brunnen, Glaze 11-13, och vi förväntar oss också att starta s.k. ”fracture stimulering” på de första brunnarna inom kort.

Paul Mørch, CEO: Resultaten är fortfarande uppmuntrande, precis som vi förväntade oss. Vi kommer nu att arbeta för att snabbt få de två första brunnarna i produktion, med en mycket större stimuleringsdesign än den som används på de tidigare brunnar som borrats i Illinois Basin. Vi vill också använda nedsänkbara pumpar för att öka vår initiala produktionshastighet. Vi kommer inte att ge uppdateringar om de fortsätta borrningarna i området, men vi kommer att informera om produktionssiffror när de är fastställda.”

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected] 

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 februari 2018 kl. 08:30 CET.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.