Dome Energy ger borruppdatering, Glaze 11-11 är lyckad

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) meddelar att borrningen av den första brunnen i Indiana i vinter förväntas bli en framgångsrik brunn. Glaze 11-11 borras till sitt måldjup på 4.100 fot, och loggning indikerar netto oljebärande kolumner på mer än 130 fot. Brunnen kommer att färdigställas under de närmaste dagarna, och sättas i produktion under februari. Riggen kommer nu att flyttas till vår andra brunn i programmet, Glaze 11-12. Beräknad borrstart är nästa vecka.

Paul Mørch, CEO: “Vi är mycket nöjda med de indikationer vi ser i loggningen av denna brunn. Både totalt utfall och porositet indikerar en bra brunn. Det finns delar av reservoaren som är tjockare än normalt och den bör vara mottaglig för ett större s.k. ”fracking program”. Vi planerar att slutföra och genomföra ”fracking” efter det att den andra brunnen borrats och därefter sätts brunnen i produktion.”

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected] 

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 januari 2018 kl. 16:30 CET.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.