Dome Energy ger borruppdatering från Illinois Basin

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget har slutfört borrningen och färdigställandet av ett paket omfattande fyra brunnar i Illinois Basin, vilket resulterar i totalt 13 brunnar. Som tidigare meddelats, har dessa brunnar borrats på Domes existerande lease, som förvärvades i maj 2017. Alla brunnar är nu i produktion och producerar returvattnet från ”frackningen”.
Tills idag har brunnarna producerat i snitt 44% av returvattnet från ”frackningen”. Med en genomsnittlig oljeproduktion om 52 fat/dag, vilket ligger i linje med de tidigare oljeproducerande brunnarna. Topproduktionen sker mellan 30 och 60 dagar och dessa brunnar har nu varit i produktion i snitt 15 dagar. Topproduktionen förväntas ligga på mellan 50 och 100 fat/dag baserat på tidigare resultat. Budget för fyra-brunnars-programmet, som meddelats, låg på ungefär 2 MUSD och Dome förväntar sig att den slutliga kostnaderna kommer att ligga på knappt 2,1 MUSD, eller inom 5% av den ursprungliga budgeten.
Trots att brunnarna tagits i produktion först under oktober har nettointäkterna från oljefältet ökat med 50%, med beräknad försäljning om netto 3.900 fat. Försäljningen per nettofat förväntas bli 6.800 fat/månad under perioden november till och med januari, med en estimerad nettointäkt om minst 325.000 USD/månad.
Baserat på dessa uppmuntrande resultat, är Dome nu i en process att förvärva ytterligare areal för att öka borr-underlaget. Bolaget har förnärvarande ca 20 planerade borr-lägen, och förväntar sig att öka dessa till mer än 50 tills slutet av året. Dome kommer nu att sätta igång med ett omarbetningsprogram för att förbättra produktionen i andra brunnar genom att stimulera ”fraktionering” av rutinbrunnsborrning innan nästa borrprogram startar.
Paul Mørch, CEO: “Vårt borrprogram i Illinois Basin har varit framgångsrikt. Vi har inte bara hållit budget, utan den initiala produktionen visar också högre försäljning än förväntat. Dessa fyra brunnar förväntas återbetala hela investeringskostnaden inom 14 månader. Det råder inget tvivel om att vi kommer att fortsätta våra investeringar och växa i detta område. Vi hoppas kunna dra igång ett 10-brunnars borrprogram snart, som kommer att följas av kontinuerliga borrprogram i Illinois Basin.”
För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]
Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 november 2017 kl. 15.00 CET.
Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.