Dome Energy ger borruppdatering från Illinois Basin

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget har slutfört borrningen av Walgrove 11-4, den andra brunnen av Domes fyra brunnar i Mississippi Lime-programmet. Bolaget är nöjda med porositetsutvecklingen i St. Lous- och Warsaw-formationen och förväntar sig utvinningsbar olja om uppskattningsvis 60.000 fat. 

En femstegspluggning och perforerad ”fracture stimulering” med cirka 250 000 lbs. av sand kommer att slutföras under de närmaste dagarna på Domes nyligen borrade Glaze 11-10-brunn. Det förväntas ta fyra till fem veckor för att flöda ”frac-vätskan” tillbaka och få brunnen i produktion. Riggen flyttas nu till de sista två brunnarna, Matz 11-1 och därefter till Matz 11-2, för att avsluta borrprogrammet av de fyra brunnarna.

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected] 

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 september 2017 kl. 16.45 CET.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.