Dome Energy ger borruppdatering från Illinois Basin

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget har slutfört borrningen av Matz Farms 11-1, den tredje brunnen av Domes fyra brunnar i Mississippi Lime-programmet. Storleken på de oljebärande zonerna liknar de hos de intilliggande brunnarna och Bolaget förväntar sig utvinningsbar olja om uppskattningsvis 60.000 fat. 

Bolaget är också glada att meddela slutförandet av den första flerstegs ”fracture stimuleringen” av Glaze 11-10-brunnen, vilken var den första brunnen som borrades. Produktionen förväntas komma igång om sju dagar men en topp-produktion efter 30 dagar. ”Fracking-teamet” flyttar sig om tre dagar till Walgrove 11-4 för att sätta igång med slutförandearbetet på den brunnen. Riggen flyttas till Matz 11-2 som blir den sista brunnen i kortprogrammet.

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 september 2017 kl. 15.30 CET.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.