Dome Energy ger borruppdatering från Illinois Basin

Dome Energy AB (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget har slutfört borrningen av Matz Farms 11-2, den fjärde brunnen av Domes fyra brunnar i Mississippi Lime-programmet. Storleken på de oljebärande zonerna överstiger de hos de intilliggande brunnarna och produktionen förväntas överstiga typkurvan för utvinningsbar olja om 60.000 fat. Bolaget förväntar sig att sätta de två sista brunnarna i produktion inom två veckor.

Dome är också glada att meddela att Walgrove 1-4, den andra brunnen som borrades, nu är i produktion. Det totala projektet är genomfört inom budget och Bolaget förväntar sig, efter ytterligare optimering, att framtida borr- och färdigställande-kostnaderna kommer att sjunka med ytterligare 5 till 10%.

För mer information vänligen kontakta:

Paul Mørch, VD

Tel: +1 713 385 4104

E-mail: pm@domeenergy.com

 

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 oktober 2017 kl. 14.30 CET.