Dome Energy ger borruppdatering avseende Glaze 11-10 i Illinois Basin

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget har genomfört en lyckad borrning av brunnen Glaze 11-10 I Illinois Basin. När måldjupet hade nåtts satte Dome omedelbart igång med brunn-loggningen. Både motstånd- och porositet-loggningarna indikerar att Bolaget har lokaliserat alla de oljebärande zoner som var målet. Dome fortsatte därefter att färdigställa brunnen. Så snart cementen torkat kommer Dome att sätta igång med att perforera och ”fracture stimulera” i flera zoner. Tillflödet i brunnen kan ta upp till 30 dagar innan maxproduktionen kan uppnås. Dome kommer också fortsättningsvis att hålla marknaden informerad om resultaten. Brunnen har borrats inom kostnadsbudgeten och riggen har nu flyttats för att kunna starta upp borrning av en andra brunn, Walgrove 11-4.

För mer information vänligen kontakta:
Paul Morch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]
Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 september 2017 kl. 16.00 CET.
Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.