Dome Energy förvärvar Ginger Oil Company

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com/) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) har undertecknat ett avtal att förvärva 100% av aktierna i det amerikanska bolaget Ginger Oil Company (GOC), till en köpeskilling om 20 MSEK eller 20 miljoner aktier i Dome. Transaktionen är beroende av bankens granskning samt aktieägarnas godkännande i GOCs moderbolag, Petrotarg AB (PT), på dess bolagstämma i mitten av maj 2017. Det är ytterliga några analyser som måste till men affären kommer troligtvis att stängas kort efter PTs bolagstämma. GOC är ett holdingbolag med flera icke-operativa intressen inom olje- och gasbrunnar i diverse landbaserade bassänger i USA. GOC har ett totalt reservvärde på 20 MUSD med en produktion på ca 50 fat/dag. Dome kommer att överta en bankskuld på 2,5 MUSD som del i förvärvet. Det finns en tilläggsköpeskilling till PT om vissa parametrar uppnås under de följande tre åren. Mer information om detta kommer efter affärens stängning. 

Paul Mørch, CEO: “Vi är glada att äntligen genomföra vår föreslagna affär med PT. GOCs portfölj innehåller några spännande brunnar och vi tror att vi kan skapa stort värde till aktieägarna med dessa tillgångar. Det största värdet ligger i Arkansas-tillgången som vi känner som “Horst unit”. Vi hoppas kunna fortsätta att utveckla denna väldiga reservoar och också öka vårt ägande i befintliga brunnar. GOC kommer inte att ingå i Dome Energy Inc.-koncernen eftersom vi inte har för avsikt att konsolidera bankskulderna. Vi räknar med att GOC kommer att bidra positivt till vår EBITDA.”

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected] 

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 08.30 CET.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.