Dome Energy förlänger sina lån

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) förlänger sina lån.

Bolaget har kommit överens om en förlängning av de lån som tidigare kommunicerats 30 augusti 2018. Lånen uppgår till 42,6 MSEK inklusive upplupen ränta. Förlängningen sträcker sig tom 15 november 2020 och innebär ytterligare möjlighet att arbeta vidare mot en långsiktig lösning.

Paul Morch, CEO: “Vi är glada att kunna meddela att vi har fått en kortsiktig förlängning av vår förfallna lånefacilitet i Sverige. Alla långivare har kommit överens om att arbeta med företaget för att lösa sina lån före november 2020. Vi avser att inom kort meddela en lösning, så snart vi har slutit ett avtal.”

  
För mer information vänligen kontakta:
Paul Morch, CEO
Phone: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 augusti 2020 kl. 11.15 CEST.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North Growth Market i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, [email protected]  är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.