Dome Energy avyttrar icke-kärntillgångar och initierar kostnadsbesparingsprogram i hela organisationen

Dome Energy AB (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) har nyligen ingått försäljningsavtal på totalt 400 000 USD och har fått offerter på mer än 4 MUSD för icke-operationella olje- och gastillgångar. Bolaget kommer under de närmaste veckorna att förhandla, utvärdera och avsluta dessa offerter. Dome kommer att använda ungefär hälften av försäljningslikviden till utveckling i Illinois Basin och den andra hälften kommer att användas till amorteringar på skulder.

Dome har också beslutat att initiera kostnadsbesparingsprogram i alla delar av organisationen. Kontoret i Stockholm kommer att flyttas till ett mindre dyrt läge, och CFO:ns roll kommer att reduceras till en deltidsposition. Anställd fältpersonal kommer att ersättas av kontraktsanställda. Dome tror att dessa åtgärder kommer att sänka driftskostnaderna samt administrationskostnaderna. Domes CFO, Marianne Brandt, har beslutat att lämna Bolaget i denna process och kommer att ersättas innan hennes uppsägningsperiod är till ända.

Paul Mørch, CEO/VD: “Eftersom vi försöker att fokusera på att endast utveckla Illinois Basin, kommer vår verksamhet och ledning att kunna skötas till lägre kostnader än vad vi tidigare kunnat. Vår produktportfölj med låg-marginalproduktion kommer att säljas under de närmaste månaderna, och vi avyttrar även icke-producerande tillgångar. En del av detta kommer givetvis att påverka vårt reserv-värde och vår produktion, men det är nödvändigt för övergången mot vårt fokusområde. Vi borrar för närvarande aktivt och utvecklar fler brunnar och borrprogram i Indiana, där vi har rörelsemarginaler högre än 47 USD per fat olja. Det råder ingen tvekan om att vi kommer att dra nytta av vårt nuvarande fokus, eftersom marginaler är bland de bästa av alla skiffertillgångar i USA.

Marianne har beslutat sig för att lämna oss efter en period på mer än två år. Vi tackar henne för de ansträngningar hon gjort under en hektisk period i vår historia och önskar allt väl med hennes nya gärningar.”

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, CEO/VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 22:50 CET.